DEKVOORWAARDEN

EU-STATION ERKENNING (NL-8481)

 • K.I. aan huis tot 15 augustus, daarna in overleg
 • Stalling en veterinaire begeleiding aanwezig
 • De veterinaire begeleidingskosten komen ten laste van de merriehouder
 • Stallingskosten merrie zonder veulen € 7,50 per dag; met veulen € 10,- per dag
 • Merries en veulens verblijven op het station en tijdens transport voor risico van de eigenaar
 • Tijdens het verblijf van de merrie op het station dient het paspoort op het station aanwezig te zijn
 • De paarden die op ons station komen dienen juist ingeënt te zijn voor influenza
 • Inseminaties moeten 1 dag van tevoren worden besteld of uiterlijk ’s morgens voor 09.00 uur
 • Bij de eerste inseminatie dient het papier of paspoort (het liefst een kopie) van de merrie met de juiste adresgegevens aanwezig te zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij de registratie van de dekking. Bij het niet nakomen van het aanleveren van eerder genoemde gegevens worden alle door het KFPS/KWPN te maken extra kosten voor registratie, bij u in rekening gebracht
 • Alle dekgelden en gemaakte kosten zijn exclusief BTW
 • Merries worden geïnsemineerd op risico van de merrie eigenaar
 • Bij verzendsperma worden de gemaakte kosten in rekening gebracht
 • Voor verzending van vers en diepvriessperma van onze hengsten naar het buitenland zijn wij gecertificeerd onder NL-8481
 • NVWA-kosten voor zendingen naar het buitenland worden in zijn geheel doorberekend aan de merriehouder. Graag tijdig aangeven als er sperma naar het buitenland verzonden moet worden. Dit in verband met het tijdig informeren van de NVWA
 • Bij Embryo Transplantatie of ICSI word het dekgeld per dracht doorberekend. Dit geld ook als er meerdere embryo’s voortkomen uit één inseminatie
 • Gustverklaringen dienen uiterlijk 1 oktober van desbetreffende seizoen ingediend te zijn
 • Sperma van alle goedgekeurde SWS-hengsten op aanvraag beschikbaar, de verzendkosten worden doorberekend
 • Voor inseminaties met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes word er een inseminatie-vergoeding in rekening gebracht
 • Hengstenhouderij Gebr. van Manen te Ede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins. Condities enz. zijn gedeponeerd door de bond van KWPN-hengstenhouders bij de K.v.K. te Utrecht
 • Druk- en zetfouten voorbehouden